Program za fiskalizaciju i knjigovodstvo

ŠTO ZNAČI FISKALIZACIJA!!!!!!!!

1. PROVJERA VEZE SA POREZNOM UPRAVOM – TESTIRANJE VEZE. Program na server porezne uprave šalje echo poruku. Ako je veza uspostavljena program to potvrðuje.

2. FISKALIZACIJE ZA GOTOVINSKE RAČUNE -Šalju se svi računi plaćeni gotovinom na server porezne uprave. -OIB poduzetnika se upisuje i mora biti jednak sa upisanim oib-om kod certifikata.

3. POSTAVKE CERTIFIKATA -Potrebno je prvo instalirati certifikat na sva računala ili samo jedno računalo(ovisno o tome koliko tvrtka ima računala koja koriste program). Nakon toga se treba odabrati certifikat (koji se nabavlja u Fini). Kupuje se samo jedan certifikat bez obzira na broj računala.

4. POSLOVNI PROSTOR -Jedna trgovina može imati više poslovnih prostora. Da nebi došlo do zabune najbolje je definirati jedan poslovni prostor – jedna trgovina. Oznaka poslovnog prostora se odreðuje internim aktom, po volji poslodavca. (npr. niz od 4 znaka (zakon dozvoljava 20)

Adresa poslovnog prostora – upisuje se adresa poslovnog prostora, a ukoliko poslovni subjekt ne posluje na fizičkoj adresi, upisuje se objekat koji tvrtka koristi za svoje poslovanje (pokretna trgovina, web trgovina…)

Radno vrijeme – upisuju se podaci o radnom vremenu za taj poslovni prostor. Postavlja se slobodni format, npr. PON-PET 7-19h, SUB 7-12h.

Promjena postojećeg radnog vremena – upisuje se promjena radnog vremena Status prostora -Program mora imati mogućnost izbora statusa “OTVOREN” i “TRAJNO ZATVOREN”. Uvijek treba biti naznačen status “OTVOREN”, i treba paziti da se u poreznu ipravu ne pošalje račun sa statusom za prostor “TRAJNO ZATVOREN”.

Slanje podataka u poreznu upravu – svi podaci trebaju biti poslani u poreznu upravu. Prije toga sve to treba pohraniti u program.

5. NAPLATNI UREÐAJ -Zakon predviða oznaku na nivou naplatnog ureðaja i na nivou poslovnog prostora. -Kako kod programa “REGISTRATOR” svaki pojedinačni račun(“R” račun, gotovinski račun) ima svoj zasebni red brojeva, onda je logično da svaka vrsta računa podrazumijeva zaseban naplatni ureðaj. -Oznaka naplatnog ureðaja je redni broj. U programu REGISTRATOR se ne smiju postaviti dva naplatna ureðaja sa istim brojem (VAŽNO!).  Kada se otvori ovaj dokument (“NAPLATNI UREÐAJ”) u njemu se trebaju pokazati gotovinski računi kojima treba dodijeliti brojeve naplatnih ureðaja. U programu “REGISTRATOR” treba unijeti broj naplatnog ureðaja za gotovinski račun i broj “R” računa. Ovdje je riječ o maloprodaji registratora, jer drugih računa koji se naplaćuju gotovinom nema.

Primjer: Račun izdat kao gotovinski može biti..gotoviski račun br. 12-posl1-1 gdje je 12 slijedni broj računa, a 1 broj naplatnog ureðaja. Račun izdat kao R račun može biti ……R račun br. 12-posl1-2 gdje je 12 slijedni broj računa, a 2 je broj naplatnog ureðaja.

6. OPERATER BLAGAJNE -ovim se definira operator naplatnog ureðaja. U ovom se dokumentu upisuju sljedeći podaci: a) šifra operatera b) ime i prezime operatera c) oib operatera – Šifra operatera mora biti ponuðena na svim računima. U programu “REGISTRATOR” se radi o gotovinskim i R računima. Dakle, šifra operatera mora biti naznačena na svim računima, bez obzira radi li se o gotovinskom ili bezgotovinskom plaćanju.

7. FISKALIZACIJA RAČUNA KOJI NISU POTVRÐENI JIR-om -Dokumentom se provjerava da li su računi koji su plaćeni gotovinom i karticama (sve osim uplate preko žiro-računa) poslani u poreznu upravu. Računi koji nisu potvrđeni JIR-om: To su svi oni računi koji imaju ZKI, i nijedan drugi. Samo ZKI. oni se ponovo moraju slati na fiskalizaciju jer nemaju JIR. (VAŽNO!)

 

Maloprodajni program sa uslugama, pod nazivom PROGRAM REGISTRATOR – MALOPRODAJA, sadrži sve potrebne dokumente i izvještaje za obavljanje djelatnosti maloprodaje i usluga. Program REGISTRATOR MP(skraćenica) se može zasebno koristiti kao maloprodaja, kao usluge ili zajedno. U praksi se često izdaje račun koji sadrži stavke trgovačke robe i stavke usluga. Program razdvaja stavke trgovačke robe i stavke usluga. Posebno prikazuje knjigu popisa robe i knjigu usluga. Sve zajedno zbraja u knjigu prometa za odabrani dan. Djelatnosti koje mogu koristiti program REGISTRATOR MP.:

 

– TRGOVCI (trgovina) —–>fiskalni program za trgovce

– VULKANIZERI (trgovina + usluge)—->fiskalni program za vulkanizere

– CVJEĆARI (trgovina + usluge)—->fiskalni program za cvjećare

– POSTOLARI (trgovina + usluge)—->fiskalni progrma za postolare

– URARI (trgovina + usluge)—->fiskalni program za urare

– ZLATARI (trgovina + usluge)—->fiskalni program za zlatare

– FOTOGRAFI (trgovina + usluge)—->fiskalni program za fotografe

– VOĆARI (trgovina + usluge)—->fiskalni program za voćare

– ELEKTRIČARI(trgovina + usluge)—->fiskalni program za električare

– POGREBNICI(trgovina + usluge)—->fiskalni program za pogrebne
 usluge
CroatianEnglish